L&D-innovaties “overload”: welke adviseer ik en hoe implementeer ik ze?

Eric Mooijman 23 januari 2024

Het L&D-vakgebied ontwikkelt zich razendsnel en de innovaties zijn dan ook talrijk beschikbaar. De eerste uitdaging voor jou als L&D adviseur is om te bepalen welke innovaties nuttig zijn voor jouw organisatie en hoe deze kunnen bijdragen aan het (laten) leren en ontwikkelen van medewerkers en aan het halen van andere L&D-doelen. Ik ligt vast een tipje van de sluier op hoe ik jou – als jong L&D-Talent – ga helpen in de Mastermind die ik geef binnen het Mentorprogramma Next Generation L&D. Een leerrijk jaarprogramma dat in Maart 2024 van Start gaat. Op 13 februari ben je van harte welkom op de Gratis Voorlichtingsavond ik ben er bij, jij ook? Ik zie er naar uit je te ontmoeten!

Innovaties gaan in een hoog tempo!

Het L&D-vakgebied ontwikkelt zich razendsnel en de innovaties zijn dan ook talrijk beschikbaar. Denk aan eigen regie op leren door de medewerker, sturen op inclusiviteit en diversiteit, invoeren van werkplekleren door 70-20-10, virtual reality en augmented reality of gamification en microlearnings. Om over AI maar niet te spreken! De eerste uitdaging voor jou als L&D adviseur is om te bepalen welke innovaties nuttig zijn voor jouw organisatie en hoe deze kunnen bijdragen aan het (laten) leren en ontwikkelen van medewerkers en aan het halen van andere L&D-doelen.

Van keuze, verleiden tot implementatie hoe doe ik dat?

Als je als L&D-adviseur eenmaal een keuze hebt gemaakt voor een of meerdere L&D-innovaties, dan dringen zich direct de volgende vragen op: hoe breng ik die innovatie onder de aandacht van het management?, hoe verleid ik hen tot een besluit en het toekennen van budget en hoe implementeer ik de innovatie in de organisatie? Een mogelijk hulpmiddel om bovenstaande vragen te beantwoorden is de Selectiematrix L&D innovaties. Via deze matrix beoordeel je stap voor stap een aantal mogelijk innovaties en bepaal je of de innovatie bijdraagt aan de organisatie- of HR-doelen of aan de verbetering van de werkpraktijk. Verder toets je of er voor de innovatie draagvlak bestaat en of het management budget beschikbaar wil stellen voor de innovatie.

De beoordelingscriteria in de Selectiematrix L&D

Met de Selectiematrix L&D innovaties beoordeel je zo de top 3-4 van mogelijk innovaties en scoort deze op de genoemde criteria. De innovatie die de hoogste score heeft in de matrix, lijkt dan de meest passende innovatie voor jouw organisatie te zijn (zie figuur).

Tool voor Start ontwikkeling en implementatie innovatie

Nadat je als L&D adviseur eerst zelf de matrix hebt ingevuld, kun je die in een werksessie laten invullen door HR- of organisatiemanagement. Als deze tot dezelfde scores komen en tot de zelfde prioritering van de innovatie, dan heb je een mooi start voor de ontwikkeling en implementatie van de innovatie,. Mogelijk komt er zelfs een tweede innovatie naar voren, die door het management ook gewenst is!

Eric leert jong L&D-Talent succesvol te adviseren in de 21e digitale eeuw

Drs. Eric Mooijman MBA is vakexpert bij Mentorprogramma Next Gen L&D en is organisatieadviseur. Hij ondersteunt organisaties met het inrichten, optimaliseren en toekomst klaar maken van HR- en opleidingsafdelingen en academies. Hij is co-auteur van het Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties (6e dr., 2022) en auteur van De Complete Consultant, Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw (2022)

2024 All rights reserved