LeercultuurScan

Als je Leven Lang Ontwikkelen zowel op micro, meso als macro niveau benadert, versnel je de groei mindset binnen jouw organisatie.

Door het inzetten van een LeercultuurScan ontdek je hoe het huidige klimaat is op een 6-tal drivers en kun je gericht aan de slag met het stimuleren van management en medewerkers om te blijven leren en ontwikkelen.

Als je te werk gaat vanuit een integraal perspectief dan laat je de olievlek nog sneller verspreiden.

Aanvraag Scan
De definitie

Wat is een Leercultuur?

‘Een collectief, dynamisch systeem van basisassumpties, waarden en normen, dat richting geeft aan het leren van mensen in een organisatie (Heijboer et al., 2013)

Onderzoek toont aan dat een leercultuur, waarin het leervermogen en de voorhanden kennis in organisaties worden versterkt, de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten sterk doet verbeteren (Yang c.s., 2004)

Hoe merk je het

Wanneer is er sprake van een Leercultuur?

Als er continu kansen worden gecreëerd om te leren
Als onderzoek en dialoog wordt bevorderd
Als er gestimuleerd wordt om samen te werken en binnen teams te leren
Als er een systeem is ontwikkeld om leerervaringen vast te leggen en te delen
Als medewerkers gefaciliteerd worden om een gemeenschappelijke visie te vormen
Als de organisatie wordt verbonden met haar omgeving
Als er strategisch, op leren gericht leiderschap aanwezig is

De 6 drivers

Uitdagingen waarvoor we staan en waar we over van elkaar kunnen leren.

  • 1. Inhoud van het werk
  • 2. Ruimte en veiligheid om te ontwikkelen
  • 3. Samenwerken en teamontwikkeling
  • 4. Leiderschap gericht op ontwikkeling
  • 5. Organisatie inrichting gericht op ontwikkeling
  • 6. Verbinding met de externe omgeving
En zo meer…
Scan Sneakpreview

Korte impressie vraagstelling

Word je uitgedaagd door je taken en hoe complex zijn ze?
Heb je ruimte om je werk zelf te plannen en vorm te geven?
Is er experimenteerruimte?
Is er ruimte om te leren van fouten?
Is er sprake van een werkrelatie waarin continue kennis en ervaring wordt uitgewisseld?
Hoe wordt er samengewerkt met andere teams?
Is er een visie op leren?
Dragen leidinggevenden deze actief uit?
Zijn er structuren en systemen die gericht zijn op continu leren en ontwikkelen zoals loopbaanpaden en opleidingsbudgetten?
Worden de leerervaringen vastgelegd?
Worden klanten en leveranciers proactief gebruikt om te leren en innoveren?

Leren is een iteratief proces

Doe zowel een 0- als een & 1-meting

Geef een boost aan het leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie

Start met het in kaart brengen van de leercultuur drivers en kies gefundeerd voor een interventie- en implementatieprogramma.

We helpen je door in gesprek te gaan over de uitkomsten van de LeercultuurScan, betekenis van de data en brengen advies uit over wat wijsheid is.

Meet jaarlijks het resultaat van jullie inspanningen.

Respons is alles!

Hoe gaan we te werk

We bepalen samen met de organisatie de (pilot) onderzoeksgroep
We geven een introductie en werken naar > 60% respons
De digitale scan wordt uitgezet
Dataverwerking en analyse doen we geautomatiseerd
Anoniem natuurlijk en op een veilige infrastructuur
Samen bespreken we de uitkomsten en een interventie- en implementatieprogramma
De organisatie gaat aan de slag, betrekt alle stakeholders en LearnXL kan ondersteunen bij de uitvoering
De scan wordt opnieuw uitgezet om de effecten te meten van alle inspanningen, het leren en ontwikkelen

Onderzoek, ontwikkeling, validatie, benchmark

Met Hogeschool Windesheim

Waarom schakelt LearnXL Hogeschool Windesheim in voor het meten van de Leercultuur binnen jouw organisatie?

1. De Leercultuur Scan is een gevalideerd meetinstrument ontwikkeld door het Lectoraat ‘Life Long Learning’ aan de Hogeschool Windesheim.
2. Inzichten vanuit feedback zijn voor het Lectoraat input voor doorontwikkeling en release updates.
3. Door dataverzameling komen inzichten beschikbaar voor benchmarks op branche niveau. Daarom kiest LearnXL om uitsluitend en exclusief te werken met de LeercultuurScan van Hogeschool Windesheim!

We analyseren de uitkomsten voor jouw organisatie en geven op maat advies over welke interventies helpend zijn bij het creëren van een lerende organisatie.

Onderzoek door het Lectoraat ‘Life Long Learning’ aan de Hogeschool Windesheim is gericht op de manier waarop organisaties hun medewerkers kunnen stimuleren om zich te blijven te ontwikkelen in de snel veranderende arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt naar toepasbare oplossingen waarbij nauw wordt samengewerkt met (MKB-) bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, (regionale) overheden en andere kennisinstellingen.

Mijn organisatie wil graag de Leercultuur in kaart brengen

Neem contact met ons op!

Vul dan hier je gegevens in 
we maken graag kennis.

    Vul deze code: captcha in het onderstaande veld in en klik op verstuur

    2024 All rights reserved