Activeren van eigen regie voor Leren & Ontwikkelen

 • Jij als Leidinggevende of HR-, L&D adviseur faciliteert medewerkers en teams bij optimaal, effectief en resultaatgericht samenwerken
 • Hiertoe helpt een nieuwsgierige houding & gedrag en een intrinsieke motivatie voor leren- & ontwikkelen, waarbij vertrouwen de verbindende schakel is
 • Hoe ziet dergelijk gedrag er nu uit in de praktijk uit en hoe voer je het gesprek hierover?
 • Tijdens een Werksessie ‘leren & gedrag’ concretiseer je met elkaar gedragingen en maak je gedragsafspraken op basis van een visie op leren & ontwikkelen
 • Tijdens de training wordt er gewerkt aan een gedragskader, een interventie toolbox en er worden vaardigheden getraind
 • De sessie heeft een pragmatische insteek en helpt jou bij het faciliteren van een lerende organisatie
Direct aanmelden € 595,-
 
2 dagdelen op maat voor organisaties
Data op aanvraag
Voor Leidinggevenden en Teams HR(D) | L&D
Op ieder gewenste locatie
595,- per persoon vanaf 8 deelnemers gereduceerd tarief
Om te excelleren moet je blijven leren. Je krijgt inzicht in gedrag en gedragspatronen en hoe deze te beïnvloedden. Je leert te sturen op gedrag.

Het programma

We starten met het vormen van een visie op Leren & Ontwikkelen en waartoe dit moeten leiden. Het ‘Learn to Excel’-Model vormt de basis van de ‘growth mindset’: We gaan voor impact & rendement!. Op basis van visie en doelstelling wordt er gewerkt aan het concretiseren van gedrag, afspraken en begrippenkader.

In de middag wordt er vaardigheden getraind. Aan de hand van door jou ingebrachte praktijkcasussen wordt er geoefend met advies- en coachingvaardigheden. Feedback van mede deelnemers helpen je om met specifieke gesprekstechnieken en individuele leerpunten aan de slag te gaan. Je krijgt de kans om in een lerende omgeving te experimenteren en te leren van elkaar.

Facultatief is het mogelijk om intervisie of supervisie als verdieping op de Werksessie leren & gedrag te organiseren. Zodat je het geleerde kan inslijpen en werkt aan de ontwikkeling van jouw reflecterend en zelfsturend vermogen.

Een sneak preview van de Werksessie leren & gedrag.


Learn to Excel-model

1. Visievorming & Doelstellingen Leven Lang Ontwikkelen -LLO-

Om jou en jouw organisatie aan het leren te krijgen en te houden. Maak je kennis met het ‘Learn to Excel’-model. Het Learn to Excel-model hebben we ontwikkeld om meer duiding te geven aan het leerproces van de organisatie als geheel en de individu in het bijzonder.

Continu bijsturen en evalueren is de sleutel om uiteindelijk een gezonde leer-en ontwikkelcultuur te creëren, waardoor je organisatie in ontwikkeling en beweging blijft. Want dan is een organisatie aantrekkelijk voor de belangrijkste resources van de organisatie: de human resources.

Als je al een visie en heldere doelstellingen hebt gevormd op Leren & Ontwikkelen binnen jouw organisatie dan kan je deze toetsen aan de werking van het model. Met elkaar worden de LLO-visie en doelstellingen getoetst, of geherdefinieerd of (op)nieuw opgesteld.

2. Gedragskader maken

Om een lerende houding en gedrag bespreekbaar te maken of te beïnvloedden kan je dit alleen doen als je binnen de organisatie een duidelijk gedragskader hebt opgesteld. Een kader op basis van een gedragen LLO visie, heldere doelstellingen en waarbinnen – voor alle stakeholders – werkbare gedragingen zijn beschreven. Je werkt aan een gedragskader en bijbehorende set afspraken welke opgenomen kunnen worden in het leer- en ontwikkel beleid en op basis waarvan leidinggevenden in gesprek kunnen gaan met hun medewerkers en/of teams.

3. LLO-Toolbox interventies voor gedragsverandering

Wat werkt en wat werkt niet? Niet iedereen binnen jouw organisatie zal gelijke opvattingen hebben en het eens zijn met het gedragskader. Welk interventies helpen om een gedragen lerende cultuur te krijgen waarbij er navenant gehandeld wordt. Een cultuur waarbinnen medewerkers eigen regie nemen over hun leer- en ontwikkel pad, leidinggevenden weten hoe dit gedrag te activeren en voorbeeldgedrag getoond wordt door directie en management. Tijdens de sessie vul je samen de box met interventies om gedragsverandering blijvend te realiseren. Best practices uit ieders organisatie zijn hierbij de inspiratiebron. Je ontvangt van ons een Whitepaper met LLO-Toolbox als guideline voor succesvolle interventies.

4. Intervisie Casusbehandeling

Leidinggevenden en medewerkers voeren met elkaar gesprekken over leren en ontwikkelen en welk gedrag daarbij effectief is. Jij adviseert, coacht, geeft feedback of bereid het gesprek samen met de leidinggevenden voor. Dit gebeurt veelal op basis van een gerichte hulpvraag. Maar als deze vraag nu niet komt, er niet geleerd wordt, er weerstand is of de samenwerking binnen het team is destructief, grijp jij dan in? Je kunt een praktijkcasus inbrengen om langs een intervisie methodiek te werken naar een oplossing en gesprekken te oefenen volgens een gespreksmodel.

5. Implementatie en borgen van gedragsverandering

Wat is er nodig om leren en ontwikkelen in het DNA van jouw organisatie te krijgen? Gedragsverandering gebeurt niet van het ene op het andere moment. Wij mensen – dus ook de medewerkers binnen jouw organisatie – vertonen geconditioneerd gedrag op basis van patronen, herhalingen, ervaringen, aannames etc. Bij gedragsverandering ga je de effectiviteit van het ingesleten gedrag bevragen ter discussie stellen en doorbreken. Op het moment dat nut en noodzaak van het gewenste gedrag helder is, wordt er gestart met inslijpen en onderhouden van het nieuwe gedrag. In de werksessie maak je een aanzet van een ‘implementatie- onderhoudsplan’ om het gedragskader te integreren en de gedragsverandering te borgen.

Intervisie of Supervisie

Na het volgen van de Werksessie leren & gedrag kan je intervisie of supervisie aanvragen. Beide zijn erop gericht om te ondersteunen en jouw leercurve te vergroten. Bij intervisie gaat het om groepen deelnemers dus je kan collega HR adviseurs of leidinggevenden binnen jouw organisatie laten mee doen en bij supervisie is de ondersteuning specifiek voor jou. Er wordt gewerkt met de intervisie methodiek (KIM – Kritische Incidenten Methode), het stellen van vragen en systematisch toewerken naar een oplossing voor leer & ontwikkel vraagstukken of casussen op persoonsniveau. Bij supervisie wordt er gedurende een langere periode gewerkt aan de ontwikkeling van jouw reflecterend en zelfsturend vermogen. Je werkt met een eigen werk gerelateerde vraag.

Werkwijze en praktische informatie

Er wordt tijdens de Werksessie gewerkt aan een 3-tal Canvassen die je na afloop mag meenemen naar je organisatie. Het materiaal helpt je om het gesprek met de betrokken stakeholders te voeren en gestructureerd te werken aan een leerklimaat.

1. LLO-Visie & Gedragskader Canvas, 2. Implementatie- & Onderhoudsplan Canvas, 3. LLO-Toolbox Canvas.

De duur van het programma is 1 dag, ontvangst vanaf 09.30 uur aanvang 10.00 uur en einde 16.30 uur. Je gaat inspirerend leren op de Buitenplaats De Hoorneboeg in Hilversum. Voor een heerlijke gezonde lunch wordt gezorgd.

Trainer: vanuit netwerkteam LearnXL

 

geïnteresseerd?

Meld je aan voor deze werksessie

Vul dan hier je gegevens in 
we maken graag kennis.

  Vul deze code: captcha in het onderstaande veld in en klik op verstuur

  Overige vragen of wil je in contact met ons komen?

  Contact
  2024 All rights reserved