Een training van een externe aanbieder? Niet altijd nodig!

Peter Passenier, Journalist en Schrijftrainer 25 juni 2023

Je geeft medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei trainingsprogramma’s van externe aanbieders. Maar weet je zeker dat die trajecten ook een bijdrage leveren aan de strategische doelen van de organisatie? Je komt erachter door het stellen van de juiste vragen. Annette Balk, founder LearnXL is door Peter geïnterviewd in opdracht van PW. Academy. Het interview is 19 augustus 2022 gepubliceerd in het vakblad PW. van de uitgeverij Vakmedianet VMN Media

De uitdagingen van een L&D adviseur

Al een tijdje worstelde een L&D-adviseur met een vraag. Zijn organisatie was verspreid over vele vestigingen en ieder van die locaties had zijn eigen cultuur. “Dus werd die man ook geconfronteerd met een veelheid aan verschillende hulpvragen”, zegt consultant Annette Balk. “Bijvoorbeeld: ‘In het afgelopen half jaar zijn er vijf medewerkers vertrokken. Kun je ons helpen om mensen te binden en betrokken te houden?’ Of: ‘Onze vestiging heeft een hoger verzuim in vergelijking met de andere locaties. Wat moet ik doen?’ Of: ‘Heb je een workshop teambuilding voor een team dat door de fusie nog onvoldoende met elkaar samenwerkt?’”

“Allemaal legitieme verzoeken natuurlijk”, zegt Balk. “Maar de L&D-adviseur vroeg zich een aantal dingen af. Ten eerste: hoe kon hij als adviseur meer van waarde zijn voor de business en de organisatie, zonder dat hij aan het hoppen was van het ene probleem naar het andere en telkens het gevoel kreeg dat het ‘zijn’ probleem werd? En een tweede punt: hoe kon hij de vragen aan elkaar verbinden, zodat interventies en leertrajecten bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen van zijn organisatie? Die wilde in twee jaar marktleider zijn door schaalvoordelen optimaal te benutten, samen te werken en te focussen op klantgerichtheid en service.”

Teambuilding

Vooral die laatste vraag – wat is de verbinding met de strategie? – is voor Balk buitengewoon belangrijk. Zij is founder van LearnXL, learning consultant en ook geeft zij het college ‘Leren & Ontwikkelen fluïde verbinden aan de Strategie van de Organisatie’ tijdens de Collegereeks Learning & Development. Daar zal ze de deelnemers voor één ding waarschuwen: zoek in het bovenstaande geval niet te snel naar een externe oplossing. “Neem de leidinggevende die kampt met de gebrekkige samenwerking binnen zijn team. Die man heeft daar last van, die voelt pijn en frustratie. En dus streeft hij naar een snelle oplossing. Bijvoorbeeld van een extern bureau dat gespecialiseerd is in teambuildingsessies.”

Maar zo’n teambuildingsessie is volgens Balk niet altijd de beste keuze. “Ja, de deelnemers gaan misschien met z’n allen vlotten bouwen, maar draagt dat ook bij aan de doelstellingen van de organisatie? Helpt het die organisatie om binnen twee jaar marktleider te zijn en ook te blijven? Je ziet regelmatig dat die vraag niet wordt gesteld. De deelnemers roepen na afloop iets als: ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’. Of: ‘We hebben de kans gehad om elkaar eens te zien buiten de kantoortuin.’ Of: ‘Je leert er altijd wel wat van en we hebben een gezellige dag gehad – en ook nog eens zeven vlotten gebouwd.’”

Organisatiestrategie

Hoe moet het wel? Allereerst is het volgens Balk erg belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van de organisatiestrategie. En dat ze waar mogelijk ook bij het formuleren van die strategie zijn betrokken. “Natuurlijk, hoe groter de organisatie is, hoe moeilijker het wordt om die betrokkenheid te realiseren. Maar wat je in ieder geval kunt doen, is die strategie laten uitdenken door een werkgroep waar alle stakeholders in zijn vertegenwoordigd: de directie, het management en ook de medewerkers.”

Nóg een belangrijk advies: maak de medewerkers zelf verantwoordelijk voor het leertraject. “Nodig hen uit om te brainstormen over de uitdagingen waar het team mee wordt geconfronteerd”, zegt Balk, “bijvoorbeeld die gebrekkige samenwerking. Als je als adviseur eerst de denkkracht en het zelfoplossend vermogen van het team weet te activeren en helpt met het vullen van ieders rugzak met vragen, wordt er geleerd van elkaar en ligt de oplossing voor een probleem vaak binnen handbereik.”

Toch externe hulp

Natuurlijk is het mogelijk dat er onverhoopt toch externe hulp is gewenst – zoals een teambuildingsessie. Maar volgens Balk zal het team, na het brainstormen, veel beter in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor een succesvolle interventie en de nodige gedragsverandering. “Bovendien heb je als L&D-adviseur dan een veel beter verhaal, bijvoorbeeld als je je training- en opleidingsplan presenteert aan de financieel directeur, en kun je ook onderbouwen waarom je budget nodig hebt.”

De medewerkers zelf verantwoordelijk maken voor hun leertraject. Het biedt nóg een voordeel: als die teamleden deelnemen aan de eerdergenoemde teambuildingssessie, houden ze hun leerdoelen voortdurend in hun achterhoofd. “Zij weten hoe de inhoud van het traject moet bijdragen aan hun persoonlijke doelen, plus die van het team en de organisatie”, zegt Balk. “En die vraag – hoe levert de lesstof hier een bijdrage aan? – is tijdens de sessie leidend. Is die vraag tijdens de middagsessie van de eerste dag nog niet beantwoord? Dan zullen ze dat de trainer laten weten en kunnen ze samen het programma terplekke bijstellen.”

College

Terug naar de L&D-adviseur met wie we dit artikel begonnen, want ook hij nam deel aan Balks college. Samen met de andere deelnemers heeft hij gewerkt met een canvas gebaseerd op de Design Thinking-methode, dat helpt om bij problemen aan de vragende kant te blijven. “Dat heeft hem geholpen om binnen zijn organisatie een iteratief denkproces op gang te helpen”, zegt Balk. “Ook is hij erachter gekomen dat vooral nog gesleuteld moet worden aan ‘leiderschap gericht op ontwikkeling’ en ‘samenwerking en teamontwikkeling’. Hij gaf na afloop aan dat hij tijdens het college heeft geleerd om niet direct zijn expertise in te zetten en oplossingen aan te dragen, maar juist hulp te bieden door verwonderd en nieuwsgierig te zijn naar de vraag achter de vraag, en de verbinding te zoeken tussen de vragen en de routekaart van de organisatie.

Na afloop was hij blij verrast, want tijdens het college heeft hij niet alleen theorie en tools aangereikt gekregen, maar ook inzicht gekregen in het effect van zijn eigen handelen. Hij gaat experimenteren met het veranderen van zijn eigen gedrag om de managers en medewerkers echt te helpen, en hij gaat in gesprek met de directie hoe medewerkers te betrekken bij de strategie van de organisatie.”

Collegereeks Learning & Development

Annette Balk spreekt tijdens de Collegereeks Learning & Development van de PW. Academy. Tijdens de collegereeks leer je om alles te halen uit je investeringen in leerprogramma’s, door een bredere strategische rol aan te nemen binnen je organisatie. Want alleen zo kun je een sleutelrol blijven spelen in het succes van medewerkers binnen je bedrijf.

2024 All rights reserved