Boost Design Thinking

Maak kennis met de 5 stappen uit de Design Thinking methode online in 2 blokken van 2 uur leer je een iteratieve, mensgerichte ontwerpmethode om samen met stakeholders en eventueel een projectteam vraagstukken op te lossen. Niet alleen Thinking maar bovenal Doing staat centraal tijdens de Boost – Design Thinking – die speciaal voor jou ontwikkeld is. Je leert werken volgens de principes van deze methode en hoe een iteratief denkproces om te zetten in acties. Een manier van werken waarbij je alle stakeholders betrekt bij de veelal complexe leer- & ontwikkelvraagstukken en ze samen oplost. De blokken zijn een combinatie tussen werken en inspiratie op doen en helpt jou bij het faciliteren van een lerende organisatie.

Hoe Design Thinking & Doing helpt om stakeholders te verbinden aan het thema leven lang ontwikkelen.

Op een andere manier tegen problemen aan kijken, buiten de lijntjes kleuren, een eigen interviewstijl ontwikkelen, een iteratief proces doorlopen van framing en re-framing. Leer hoe de Design Thinking methode jou kan helpen bij het oplossen van complexe leervragen en stakeholders verbindt aan en aanzet tot leven lang ontwikkelen om de organisatie naar de volgende fase te brengen.

Het programma

In 5 stappen maak je kennis met en leer je werken volgens de Design Thinking methode.  Wij hanteren de ‘learning by doing’ leerstijl, waarbij je de methode leert toepassen aan de hand van je eigen leer- & ontwikkelvraagstuk. Dit vraagstuk mag zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau liggen. Je gaat aan de slag met een niet alledaagse manier van tegen problemen aankijken en ze oplossen volgens een wijze die in de wereld van designers en architecten veel wordt gebruikt. Meestal worden vraagstukken op eenzelfde manier benaderd. Zoals eerst analyseren en dan beslissen wat te doen. Bij Design Thinking wordt er vanuit een ander perspectief naar een probleem gekeken, opties gecreëerd en getest om te komen tot een oplossing van je vraagstuk.

1

Scope

In de eerste stap ga je je vraagstuk verkennen en afbakenen. Je begint bij het begrijpen ervan door antwoorden te zoeken op vragen als:

Je brengt de stakeholders in kaart, wie hebben er belang bij een oplossing wie hebben invloed op het slagen ervan? Vervolgens bepaal je in welke vorm je het empathisch onderzoek (stap 2) uitvoert (observeren, interviews, focusgroepen enzovoorts) en welke onderwerpen meegenomen moeten worden.

2

Empatize

Je kunt pas een succesvolle oplossing voor jouw leer- & ontwikkelvraagstuk presenteren, als je volledig snapt hoe het leven van degenen die belang hebben bij een oplossing eruitziet. Tijdens stap 2 verdiep je je in de wereld van je stakeholders. Met als doel het leren kennen van je belanghebbenden en betrokkenen en het probleem te ontleden. Dit kan je nieuwe inzichten geven. Met empathisch onderzoek ga je onder andere de volgende vragen beantwoorden.

3

Ideate

Tijdens de ideate-stap ga je brainstormen. Je bedenkt zoveel mogelijk oplossingen en ideeën en kijkt hierbij uit verschillende invalshoeken. Dat doe je zonder oordeel. Elk idee is goed! De brainstormfase zorgt voor verbinding en kan veel energie geven. Vervolgens beoordeel je welke ideeën te realiseren zijn en welke niet.

4

Testen

Een prototype is een eerste uitwerking van een oplossing en hoeft helemaal niet perfect te zijn. In stap 4 maak je een simpele, snel te realiseren of te maken goedkope variant. Het doel van een prototype is niet om iets heel moois te maken wat meteen perfect is, maar om te testen welke oplossing wel en niet werkt.

5

Implementatie

Als je een prototype hebt getest, gekozen en aangescherpt betrek je de stakeholders bij de uitwerking. Tijdens de implementatie verdeel je taken en verantwoordelijkheden. Wie doet wat wanneer? Je maakt tijdens de werksessie de eerste contouren van een roadmap ofwel implementatieplan.

Werkwijze en praktische informatie

Het programma is een combinatie van kennismaking met de Design Thinking Methode, het werken met tools, inspiratie opdoen en netwerken. De tools waar je mee werkt helpen jou om het gesprek met de stakeholders aan te gaan en gestructureerd samen te bouwen aan een lerende organisatie. 

 

De duur van het programma is 2 x 1 dag, ontvangst vanaf 09.30 uur aanvang 10.00 uur en einde 16.30 uur. Je gaat inspirerend leren op de Buitenplaats De Hoorneboeg in Hilversum. Voor een heerlijke gezonde lunch tijdens beide dagen wordt gezorgd. Klik hier voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving. 

 

Algemene Voorwaarden

Tijd om te leren en ontwikkelen

Schrijf je nu in!

Zelf beginnen met het creëren van een leer- en ontwikkelklimaat

Onze kennis

Werkvloer

Generaties in de organisatie: van elkaar leren

Generaties zijn de laatste tijd een hot item. Of je het nu hebt over de kreet ‘OK Boomer’ richting de babyboomers (of wel: de protestgeneratie), over jonge klimaatactivisten zoals Greta Thunberg die kritisch zijn naar hoe voorgaande generaties het allemaal geregeld hebben, de invloed van generaties op de Brexit stemming of over het cynisme dat heerst rondom de ‘Millennials’. Generaties zijn aan het polariseren. Niet alleen in de politiek, maar ook zeker op de werkvloer.

Lees verder »