Boost Design Thinking

Maak kennis met de 5 stappen uit de Design Thinking methode online in 2 blokken van 2 uur leer je een iteratieve, mensgerichte ontwerpmethode om samen met stakeholders en eventueel een projectteam vraagstukken op te lossen. Niet alleen Thinking maar bovenal Doing staat centraal tijdens de Boost – Design Thinking – die speciaal voor jou ontwikkeld is. Je leert werken volgens de principes van deze methode en hoe een iteratief denkproces om te zetten in acties. Een manier van werken waarbij je alle stakeholders betrekt bij de veelal complexe leer- & ontwikkelvraagstukken en ze samen oplost. De blokken zijn een combinatie tussen werken en inspiratie op doen en helpt jou bij het faciliteren van een lerende organisatie.

 • 2 blokken van 2 uur
 • Start op aanvraag
 • Voor HR(D) en L&D adviseurs
 • Samen online leren

Hoe Design Thinking & Doing helpt om stakeholders te verbinden aan het thema leven lang ontwikkelen.

Op een andere manier tegen problemen aan kijken, buiten de lijntjes kleuren, een eigen interviewstijl ontwikkelen, een iteratief proces doorlopen van framing en re-framing. Leer hoe de Design Thinking methode jou kan helpen bij het oplossen van complexe leervragen en stakeholders verbindt aan en aanzet tot leven lang ontwikkelen om de organisatie naar de volgende fase te brengen.

Het programma

In 5 stappen maak je kennis met en leer je werken volgens de Design Thinking methode.  Wij hanteren de ‘learning by doing’ leerstijl, waarbij je de methode leert toepassen aan de hand van je eigen leer- & ontwikkelvraagstuk. Dit vraagstuk mag zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau liggen. Je gaat aan de slag met een niet alledaagse manier van tegen problemen aankijken en ze oplossen volgens een wijze die in de wereld van designers en architecten veel wordt gebruikt. Meestal worden vraagstukken op eenzelfde manier benaderd. Zoals eerst analyseren en dan beslissen wat te doen. Bij Design Thinking wordt er vanuit een ander perspectief naar een probleem gekeken, opties gecreëerd en getest om te komen tot een oplossing van je vraagstuk.

1

Scope

In de eerste stap ga je je vraagstuk verkennen en afbakenen. Je begint bij het begrijpen ervan door antwoorden te zoeken op vragen als:

 • Wat is er al bekend over je vraagstuk?
 • Wat is er al gedaan en wat werkt wel en wat niet?
 • Wie heeft er direct en indirect met jouw vraagstuk te maken?
 • Waarom is het nu urgent? Wat is er al geprobeerd en wat zijn de lessen uit het verleden?

Je brengt de stakeholders in kaart, wie hebben er belang bij een oplossing wie hebben invloed op het slagen ervan? Vervolgens bepaal je in welke vorm je het empathisch onderzoek (stap 2) uitvoert (observeren, interviews, focusgroepen enzovoorts) en welke onderwerpen meegenomen moeten worden.

2

Empatize

Je kunt pas een succesvolle oplossing voor jouw leer- & ontwikkelvraagstuk presenteren, als je volledig snapt hoe het leven van degenen die belang hebben bij een oplossing eruitziet. Tijdens stap 2 verdiep je je in de wereld van je stakeholders. Met als doel het leren kennen van je belanghebbenden en betrokkenen en het probleem te ontleden. Dit kan je nieuwe inzichten geven. Met empathisch onderzoek ga je onder andere de volgende vragen beantwoorden.

 • Wat zijn de ervaringen en associaties van alle belanghebbenden en betrokkenen bij jouw vraagstuk?
 • Wat zijn hun drijfveren en frustraties ten opzichte van het vraagstuk?
 • Welke drijfveren (thema’s) verbinden de stakeholders met elkaar en jouw vraagstuk?

3

Ideate

Tijdens de ideate-stap ga je brainstormen. Je bedenkt zoveel mogelijk oplossingen en ideeën en kijkt hierbij uit verschillende invalshoeken. Dat doe je zonder oordeel. Elk idee is goed! De brainstormfase zorgt voor verbinding en kan veel energie geven. Vervolgens beoordeel je welke ideeën te realiseren zijn en welke niet.

 • Welk onderdeel van jouw vraagstuk wil je aanpakken?
 • Welke ideeën kan je bedenken om de frustraties weg te nemen?
 • Welke oplossingen komen er naar voren?
 • Welke associaties zijn er met aanverwante of andere thema’s binnen jouw organisatie?
 • Tot welke nieuwe perspectieven (frames) leidt dit?

4

Testen

Een prototype is een eerste uitwerking van een oplossing en hoeft helemaal niet perfect te zijn. In stap 4 maak je een simpele, snel te realiseren of te maken goedkope variant. Het doel van een prototype is niet om iets heel moois te maken wat meteen perfect is, maar om te testen welke oplossing wel en niet werkt.

 • Sluit je prototype aan bij de doelgroep?
 • Geeft het antwoord op jouw vraagstuk?
 • Lijkt de oplossing levensvatbaar en uitvoerbaar?

5

Implementatie

Als je een prototype hebt getest, gekozen en aangescherpt betrek je de stakeholders bij de uitwerking. Tijdens de implementatie verdeel je taken en verantwoordelijkheden. Wie doet wat wanneer? Je maakt tijdens de werksessie de eerste contouren van een roadmap ofwel implementatieplan.

 • Wie en wat is nodig om je oplossing te implementeren?
 • Waar kun je het beste mee beginnen?
 • Wat zijn de deadlines?

!

Laat je inspireren, Bedrijfsbezoek VANBERLO BV

VanBerlo is hét Design- en innovatie bureau. Het Innovation Powerhouse is gevestigd in de voormalige energiecentrale van Philips met de twee schoorstenen op Strijp-T in Eindhoven. Je krijgt de kans om in de keuken van VanBerlo te kijken! Tijdens het bedrijfsbezoek zorgen een presentatie en een interactieve rondleiding en voor inspiratie.

LearnXL biedt de gelegenheid tot netwerken en leren van elkaar. Voor deelnemers aan de online Boost Design Thinking organiseren wij een bedrijfsbezoek bij VanBerlo. 

Let op: het bedrijfsbezoek is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent COVID-19.

Werkwijze en praktische informatie

Het programma is een combinatie van kennismaking met de Design Thinking Methode, het werken met tools, inspiratie opdoen bij VanBerlo en netwerken. De tools waar je mee werkt helpen jou om het gesprek met de stakeholders aan te gaan en gestructureerd samen te werken aan een leerklimaat.

Bedrijfsbezoek VanBerlo is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent COVID-19

Werksessie

 • Inloop vanaf 9.15 uur
 • Aanvang 9.30 uur
 • Einde 16.30 uur

Locatie

Creative Valley Collectiv Utrecht CS
Stationsplein 32 3511 ED Utrecht   

Bedrijfsbezoek VanBerlo (dinsdag 15 december)

 • Aanvang 15.00 uur
 • Einde 17.30 uur

Locatie

VanBerlo Innovation Powerhouse – Building TR
Zwaanstraat 31A Eindhoven

De door LearnXL gekozen locaties volgen het beleid van de overheid en het RIVM inzake het Coronavirus (COVID-19). Zij treffen alle maatregelen zodat zij gasten op gepaste wijze kunnen blijven ontvangen. Om de 1,5 meter tussen de deelnemers en de trainer te kunnen waarborgen hanteert LearnXL een maximale groepsgrootte van 6 deelnemers voor al haar alle klassikale programma’s.

Early bird-aanbieding 10% reductie op de prijs bij aanmelding in de zomer. Aanbieding geldt tot 31 augustus 2020.

Werksessie

 • Inloop vanaf 9.15 uur
 • Aanvang 9.30 uur
 • Einde 16.30 uur

Locatie

Creative Valley Collectiv Utrecht CS
Stationsplein 32 3511 ED Utrecht   

Bedrijfsbezoek VanBerlo (dinsdag 15 december)

 • Aanvang 15.00 uur
 • Einde 17.30 uur

Locatie

VanBerlo Innovation Powerhouse – Building TR
Zwaanstraat 31A Eindhoven

De door LearnXL gekozen locaties volgen het beleid van de overheid en het RIVM inzake het Coronavirus (COVID-19). Zij treffen alle maatregelen zodat zij gasten op gepaste wijze kunnen blijven ontvangen. Om de 1,5 meter tussen de deelnemers en de trainer te kunnen waarborgen hanteert LearnXL een maximale groepsgrootte van 6 deelnemers voor al haar alle klassikale programma’s.

Early bird-aanbieding 10% reductie op de prijs bij aanmelding in de zomer. Aanbieding geldt tot 31 augustus 2020

Tijd om te leren en ontwikkelen

Schrijf je nu in!

Zelf beginnen met het creëren van een leer- en ontwikkelklimaat

Onze kennis

Werkvloer

Generaties in de organisatie: van elkaar leren

Generaties zijn de laatste tijd een hot item. Of je het nu hebt over de kreet ‘OK Boomer’ richting de babyboomers (of wel: de protestgeneratie), over jonge klimaatactivisten zoals Greta Thunberg die kritisch zijn naar hoe voorgaande generaties het allemaal geregeld hebben, de invloed van generaties op de Brexit stemming of over het cynisme dat heerst rondom de ‘Millennials’. Generaties zijn aan het polariseren. Niet alleen in de politiek, maar ook zeker op de werkvloer.

Lees verder »