Adviseren over Leren

Gun jezelf een leer & ontwikkel ervaring door deelname aan 5 online micro learnings die in z’n geheel een journey vormen die speciaal voor jou ontwikkeld is. Je leert samen met én van vakgenoten, waarbij je ongetwijfeld herkenning vindt op persoonlijke- en organisatievraagstukken, dilemma’s en uitdagingen die je tegenkomt in jouw rol.

Jouw positie en draagvlak verstevigen als business partner leren & ontwikkelen.

Wil je graag concrete handvatten hoe je de leidinggevenden nog beter kunt helpen bij het neerleggen van verantwoordelijkheid en regie voor leren en ontwikkelen bij de medewerkers? Wil je leren hoe je zelf didactisch verantwoorde learning journeys maak met impact? Wil je graag een oplossingsrichting voor jouw vraagstuk? Wil je leren hoe je een Ambassadeurscampagne start om een leer- en ontwikkelklimaat te creëren? Een greep uit het onlineprogramma dat in juni, september en november 2020 start. Doe je mee?

Het programma

We starten altijd met een persoonlijk intakegesprek. Op basis van een eerder ingevulde vragenlijst bespreken we samen je leerdoelen, verwachtingen en je eigen case die je inbrengt. 

Daarna volgt een online kennismaking met de deelnemersgroep en de trainers. Tijdens deze kickstart worden de persoonlijke leerdoelen, cases en verwachtingen met elkaar gedeeld. 

Een week na afloop van onderstaand programma, plannen we een 1-op-1 gesprek in waarin we het programma met jou evalueren. Zo kunnen we vaststellen of je jouw doelen hebt bereikt!

1

Werk aan jezelf

Onderwerpen als zelfbewustzijn, zelfreflectie, je eigen talent inzetten en inzicht in jouw leer- en ontwikkelpunten komen hier aan bod. Met als doel: het vergroten van jouw leer- en ontwikkelvermogen. 

2

Van adviseur naar business partner M&O, L&D

De kunst van het vragen stellen, een effectief adviesdialoog voeren, de emotionele bankrekening en ins & outs over gedrag- en gedragsbeïnvloeding.

3

Ontwikkel learning journeys met impact

In deze module gaan we aan de slag met het helder krijgen van een opleidingsvraag, het vormen van een leertraject volgens een stappenplan en het opleidingsadvies inhoudelijk onderbouwen – zodat je jouw positie kunt verstevigen als business partner in je organisatie.

4

Oefenen overtuigend adviseren

Het geleerde in module 2 & 3 toepassen in de parktijk: oefenen van adviesgesprekken aan de hand van praktijkcases en feedback en feedforward geven en ontvangen.

5

Stimuleren en activeren van persoonlijk leiderschap

Het gebruik van werkvormen om verantwoordelijkheid en regie nemen voor leren & ontwikkelen te stimuleren en activeren. Je krijgt een theoretisch kader mee over: Van Leren naar Performance volgens The 5 moments of Need en uitleg over het principe 70:20:10 waardoor het belang van informeel leren tot uitdrukking komt. En we starten met het maken van een ambassadeurscampagne volgens een stappenplan.

!

Eindopdracht 'Adviseren over leren'

Een duo-presentatie over je eigen vraagstuk/case waar je een oplossing voor hebt bedacht en een plan van aanpak om een leer- en ontwikkelcultuur in jouw organisatie te realiseren.

Na afloop

 • Ben je instaat om actief je talenten in te zetten, heb je je leer- en ontwikkelpunten scherp en pas je geregeld zelfreflectie toe; 
 • Geef je invulling aan je rol van M&O, L&D adviseur vanuit een integrale benadering;
 • Herken je de basiselementen voor een succesvolle integratie van leren & ontwikkelen;
 • Stimuleer je Persoonlijk Leiderschap en het elkaar motiveren daartoe;
 • Lanceer je een Ambassadeurscampagne om leren en ontwikkelen zich als een olievlek te laten verspreiden binnen jouw organisatie;
 • Weet je welke vragen je moet stellen om een opleidingsvraag helder te krijgen;
 • Ontwikkelen je learning journeys met impact volgens een stappenplan;
 • Ben je in staat een opleidingsadvies inhoudelijk te onderbouwen, om je positie te verstevigen als business partner;
 • Weet je de juiste manier van leren in te zetten op het juiste moment volgens de ‘The 5 Moments of Need’;
 • Kan je de huidige manier van leren in jouw organisatie afzetten tegen de 70:20:10 leermethode;
 • Vervul je een voortrekkersrol in het maken van gedrags- en resultaat afspraken;
 • Herken je de verschillen in rol tussen leidinggevende en medewerker en vertaal je deze naar je eigen adviesstijl; 
 • Ben je instaat een effectief adviesgesprek over leren te voeren met stakeholders binnen jouw organisatie.

Werkwijze en praktische informatie

Waar mogelijk zullen we de groepen indelen op basis van ervaringsniveau, waarbij er een minimum gehanteerd wordt van 6 en een maximum van 15 deelnemers per groep. De online microlearnings vormen samen een journey waarlangs je een complete leerervaring op doet, in 3 maanden groeit in je rol als business partner en je positie en draagvlak verstevigt op het onderwerp leren & ontwikkelen. Het programma is een mix van: voorbereiding, zelfstudie, virtual classrooms en groepsopdrachten. In een eindopdracht presenteer je – in tweetallen – oplossingsrichtingen voor je vraagstuk en een plan van aanpak hoe je stakeholders binnen jouw organisatie enthousiast maakt voor leren & ontwikkelen.

Algemene Voorwaarden

Tijd om te leren en ontwikkelen

Schrijf je nu in!

Zelf beginnen met het creëren van een leer- en ontwikkelklimaat

Onze kennis

Werkvloer

Generaties in de organisatie: van elkaar leren

Generaties zijn de laatste tijd een hot item. Of je het nu hebt over de kreet ‘OK Boomer’ richting de babyboomers (of wel: de protestgeneratie), over jonge klimaatactivisten zoals Greta Thunberg die kritisch zijn naar hoe voorgaande generaties het allemaal geregeld hebben, de invloed van generaties op de Brexit stemming of over het cynisme dat heerst rondom de ‘Millennials’. Generaties zijn aan het polariseren. Niet alleen in de politiek, maar ook zeker op de werkvloer.

Lees verder »